ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARFORSIKRING

ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

 

EJ LOVPLIGTIG

 

Denne forsikring dækker som hovedregel de krav, man mødes med, hvis man forårsager person- eller tingskader under udførelse af en opgave. Det gælder også, når der er fejl eller mangler ved et produkt.

 

Vær opmærksom på, at forsikringen ikke dækker i følgende tilfælde:

  • Egne skader
  • Skader forårsaget ved brug af motordrevet køretøj, når det bruges som transportmiddel
  • Ting i varetægt, eksempelvis bagage

 

Når skaden anmeldes til arbejdsskadeforsikringen, er det vigtigt, at skaden også registreres på erhvervs- og produktansvars-forsikringen i tilfælde af et senere krav om for eksempel tabt arbejdsfortjeneste.