ARBEJDSSKADEFORSIKRING

ARBEJDSSKADEFORSIKRING

 

LOVPLIGTIG

 

Denne forsikring dækker varige mén, tab af erhvervsevne og behandlingsudgifter ved arbejdsskade. Ved dødsfald udbetales der forsørgertabserstatning samt et engangsgangsbeløb til ægtefælle, samlever eller registreret partner.

 

Det er meget vigtigt, du er opmærksom på, at alle regler og anmeldelsesfrister overholdes, da du ellers kan risikere, at forsikringen ikke dækker. Er du i tvivl så anmeld for en sikkerheds skyld en skade.

 

Anmeldelsen skal ske straks, dog senest ni dage efter ulykken. Dette skal ske til både Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring samt Arbejdstilsynet, hvis ulykken medfører, at skadeslidte har mere end én sygedag i forbindelse med ulykken. Dødsfald skal meldes inden for 24 timer.

Det er altid arbejdsgiverens pligt at anmelde arbejdsskader.

 

Det er vigtigt, at skadeslidte går til lægen straks efter ulykken, da det er medarbejderen, der har bevisbyrden for, at der er sket en arbejdsskade. Sker skaden i udlandet, uden medarbejderen har været på hospitalet, er det vigtigt, at skadeslidte opsøger egen læge straks efter hjemkomsten og husker at redegøre for, hvorfor han/hun ikke har opsøgt læge med det samme.

 

Har du et A/S eller ApS, betragtes du som ansat og er dermed omfattet af arbejdsskadeforsikringen. Har du derimod et personligt ejet firma eller et I/S, er du ikke dækket af den lovpligtige arbejdsskadesforsikring og skal derfor tegne forsikringen som et tillæg til dine medarbejderes arbejdsskadeforsikring.